HIDRA-VILL

A villamosság szolgálatában

Épületvillamossági kivitelezés

A következő szolgáltatásokat ajánljuk lakossági és céges ügyfeleinknek:

  • A teljes épületvillamossági kivitelezés menedzselése a tervezéstől az átadásig.
  • Épületvillamossági tervdokumentáció készítése.
  • A kivitelezési folyamat koordinálása, megfelelő szakemberek kiválasztása.
  • Villamos Biztonsági Felülvizsgálat a kivitelezés alatt.
  • Átadás-átvételi dokumentáció összeállítása.
  • Egyeztetések lebonyolítása a kivitelezést és ellenőrzést végző szakemberekkel.

Kérdése van? Keressen minket!

Az épületvillamossági kivitelezés során kiépítésre kerül az épület közcélú hálózatra csatlakozása, továbbá az épület mért fővezetéke, az áramköri elosztók, végül az épület belső áramkörei a szerelvényekkel és a lámpatestekkel. Ezek összehangolt rendszerét az épület villamos berendezésének nevezzük.

Az épületvillamossági kivitelezési tevékenység során számos jogszabálynak és szabványnak kell megfelelni, melyek célja a biztonságosan működő villamos berendezés kialakítása, vagyis az emberi élet és az anyagi javak védelme. Egy épület villamos áramköreit, elosztóit, védelmi eszközeit, illetve azok műszaki tartalmát a vonatkozó szabványok követelményeinek megfelelően kell kialakítani.

A vonatkozó létesítési szabványok meghatározzák a különböző villamos szerkezetek (vezetékek, kötőelemek, túláramvédelmi eszközök stb.) kiválasztásának szempontjait.
A szabványok követelményeit kell figyelembe venni a villamos biztonságtechnika területén is.
Az áramütés elleni védelem, a túlfeszültség védelem vagy akár a földelések kialakítását a vonatkozó szabványok útmutatása szerint kell elvégezni.

A jogszabályok a műszaki tartalom meghatározását – az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek kivételével – a megfelelő jogosultsággal rendelkező Tervező feladatává teszik.
Az elkészült kivitelezési tervdokumentáció alapján történik a kivitelezés.

Az épületvillamossági kivitelezői tevékenységet szakképesítéssel villanyszerelő szakemberek, illetve szakképesítéssel nem rendelkező segédmunkások végzik. Speciális szaktudást igénylő kivitelezői tevékenység során a megfelelő szakképesítéssel és jogosultsággal rendelkező szakemberek bevonása szükséges.

Az épületvillamossági kivitelezés során a villanyszerelő szakemberek munkáját a kivitelező által megbízott Felelős Műszaki Vezető koordinálja, ellenőrzi. A kivitelezés során fellépő műszaki problémákra a Felelős műszaki vezetővel és a Tervezővel egyeztetve kell szabványos megoldást találni.

A Villamos biztonsági felülvizsgálat két részből áll: egyrészt az áramütés elleni védelem működőképességét kell ellenőrizni, másrészt egy tűzvédelmi jellegű szabványossági felülvizsgálatot szükséges végezni.

A vizsgálatok szemrevételezésből és műszeres mérésekből állnak. A vizsgálatok eredményeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni és átadni a megrendelőnek.

Kérdése van? Keressen minket!